Logo - Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień


Adwokat Robert Skupień

KANCELARIA ADWOKACKA

O Kancelarii

ROBERT SKUPIEŃ 

Adwokat

Członek Izby Adwokackiej w Katowicach. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. 

W trakcie studiów zainteresowany tematyką prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa międzynarodowego. Spędził pół roku na stypendium zagranicznym na Anglo-American University w Pradze, gdzie poznał w teorii i praktyce system prawny common law. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

W latach 2015 – 2018  zdobywał doświadczenie w ramach aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Aplikację adwokacką odbywał u boku patrona – adwokata Romana Skupienia.

Celem działalności jest świadczenie usług prawnych dla klientów indywidualnych jak i biznesowych z zachowaniem wysokich standardów oraz efektywności . 

 

Robert Skupień - Adwokat

 

Porady prawne

Dowiedz się więcej

 

Reprezentacja klienta

Dowiedz się więcej

Zakres usług

Porady Prawne

Kancelaria adwokacka zajmuje się pomocą prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Udzielam porad prawnych m.in. w sprawach:

 • karnych 
 • cywilnych 
 • o rozwód
 • separację
 • dochodzenia odszkodowań
 • sprawy spadkowe
 • z prawa pracy

Pomoc prawna w zakresie powyższych spraw obejmuje także reprezentację Klienta w postępowaniu przed sądem.

 

Sporządzanie i analiza umów

 • umów najmu 
 • umów spółek
 • umów cywilno-prawnych
 • innych umów występujących w obrocie prawnym.

 

Reprezentowanie Klienta przed Sądami : 

I .  W sprawach karnych

 • pomoc prawna dla oskarżonych jak i pokrzywdzonych
 • pomoc prawna na etapie postępowania przygotowawczego
 • przestępstwa z oskarżenia publicznego i prywatnego
 • o wydanie wyroku łącznego
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienia z reszty odbycia kary pozbawienia wolności
 • o odroczenie kary pozbawienia wolności
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • o zatarcie skazania
 • o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 

II. W sprawach cywilnych:

 • o zapłatę
 • o stwierdzenie nabycia spadku 
 • o dział spadku
 • o zachowek
 • zniesienie współwłasności
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • o roszczenia z tytułu służebności
 • o roszczenia z tytułu ochrony prawa własności
 • o roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi
 • z tytułu umowy o roboty budowlane
 • z tytułu umowy o dzieło i zlecenia
 • egzekucyjnych, sprzeciw od nakazu zapłaty.

 

III.  W sprawach rodzinnych i opiekuńczych:

 • o rozwód
 • o separację
 • o alimenty
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • o przysposobienie
 • o kontakty z dzieckiem
 • o powierzenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu z rodziców
 • o demoralizację

 

IV. W sprawach pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych:

 • o ustalenie stosunku pracy
 • o przywrócenie do pracy
 • o roszczenia pieniężne z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
 • o roszczenia z tytułu lobbingu i dyskryminacji w pracy
 • o roszczenia z tytułu wypadków 
 • o ryczałt za noclegi, godziny nadliczbowe pracowników
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Kancelaria adwokacka zajmuje się także profesjonalną obsługa prawną przedsiębiorstw , fundacji i stowarzyszeń

 

Opieka prawna Twojej firmy obejmuje:

 • bieżącą obsługę prawną firmy
 • analizę umów i dokumentów
 • nielimitowaną konsultację z adwokatem bieżących problemów prawnych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień

ul. Mickiewicza 13 B/3
47-400 Racibórz

 skupien.adwokat@gmail.com
 694 61 00 91

 

 

Jako adwokat podejmuję się reprezentacji w sądach w szczególności na obszarze miast: Racibórz, Rybnik, Gliwice, Wodzisław Śląski, Katowice, Jastrzębie - Zdrój, Kędzierzyn-Koźle Głubczyce, Opole, jak i wielu innych miast na terenie całego kraju.

Zachęcam do kontaktowania się z Kancelarią w celu umówienia indywidualnego spotkania

Formularz kontaktowy