Logo - Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień


Umowy o dzieło i zlecenia

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, regulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego (art. 627-646). Zgodnie z jej założeniami zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło, natomiast przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. Jest to rodzaj umowy zawieranej najczęściej wtedy, gdy zamawiającym zależy na uzyskaniu określonego rezultatu w materialnej lub niematerialnej postaci. W związku z tym ocenie podlega wyłącznie rezultat działań, a nie charakter podejmowanych przez wykonawcę konkretnych starań.

Jakie są cechy umowy zlecenia?

Innym rodzajem umowy cywilnoprawnej jest umowa zlecenie, również regulowana przepisami Kodeksu cywilnego.

Do jej najważniejszych cech należą:

  • swoboda w kształtowaniu treści,
  • dowolność w zakresie sposobu, miejsca i czasu realizacji działań podjętych przez zleceniobiorcę,
  • możliwość wykonania pracy przez osobę trzecią,
  • dobrowolne wprowadzenie płatnych zwolnień lekarskich,
  • obowiązek zapłaty minimalnej stawki godzinowej.

Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, gdyż w razie sporu można łatwiej dochodzić roszczeń. Musi również określać zleceniodawcę, zleceniobiorcę, przedmiot zlecenia oraz wynagrodzenie.

 

Porady prawne

Dowiedz się więcej

 

Reprezentacja klienta

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień

ul. Opawska 30/10
47-400 Racibórz

 skupien.adwokat@gmail.com
 694 61 00 91

Numer rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3202 7771 7490
mBank Biznes

Logo

 

 Jako adwokat podejmuję się reprezentacji w sądach w szczególności na obszarze miast: Racibórz, Rybnik, Gliwice, Wodzisław Śląski, Katowice, Jastrzębie - Zdrój, Kędzierzyn-Koźle Głubczyce, Opole, jak i wielu innych miast na terenie całego kraju.

Zachęcam do kontaktowania się z Kancelarią w celu umówienia indywidualnego spotkania