Logo - Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień


Sporządzanie umów najmu

Zajmuję się sporządzaniem umów najmu – analizuję i opiniuję umowy najmu, dzierżawy, najmu okazjonalnego i instytucjonalnego. Odpowiednio przygotowany kontrakt ułatwi eksmisję nieuczciwego kontrahenta i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych. Zapewniam kompleksowe wsparcie prawne w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy i ustalenia jej brzmienia – satysfakcjonującego dla każdej ze stron.

Co to jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny to forma zawierania umów najmu, która została skodyfikowana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Dotyczy ona lokalu mieszkalnego, którego właściciel (osoba fizyczna) nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej z zakresu wynajmowania lokali. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, który nie może być dłuższy niż 10 lat. W razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy najmu okazjonalnego nie trzeba rozpoczynać postępowania sądowego w przedmiocie eksmisji i zapewnienia najemcy lokalu zastępczego.

Czym charakteryzuje się najem instytucjonalny?

W 2017 roku wprowadzono nowe przepisy, które umożliwiają najem instytucjonalny lokalu mieszkalnego, którego umowa jest zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Umowę można zawrzeć na czas oznaczony. Należy do niej załączyć oświadczenie najemcy (w formie aktu notarialnego), w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia oraz wydania używanego lokalu w terminie wskazanym umową.

 

Porady prawne

Dowiedz się więcej

 

Reprezentacja klienta

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień

ul. Opawska 30/10
47-400 Racibórz

 skupien.adwokat@gmail.com
 694 61 00 91

Numer rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3202 7771 7490
mBank Biznes

Logo

 

 Jako adwokat podejmuję się reprezentacji w sądach w szczególności na obszarze miast: Racibórz, Rybnik, Gliwice, Wodzisław Śląski, Katowice, Jastrzębie - Zdrój, Kędzierzyn-Koźle Głubczyce, Opole, jak i wielu innych miast na terenie całego kraju.

Zachęcam do kontaktowania się z Kancelarią w celu umówienia indywidualnego spotkania