Logo - Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień


Sprawy pracownicze

Udzielam kompleksowej pomocy prawnej w sprawach pracowniczych dotyczących między innymi ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, roszczeń pieniężnych z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, roszczeń z tytułu lobbingu i dyskryminacji w pracy, roszczeń z tytułu wypadków, ryczałtu za noclegi i godziny nadliczbowe pracowników i innych spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dzięki dużemu doświadczeniu w sprawach z zakresu prawa pracy mogę reprezentować dobro i interesy moich Klientów w postępowaniu sądowym. Oferuję również obsługę prawną przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji.

Na czym polega ustalenie stosunku pracy?

Pracownicy, którzy występują z roszczeniami przeciwko nieuczciwemu pracodawcy, mogą skorzystać ze specjalnego instrumentu prawnego, jakim jest powództwo o ustalenie stosunku pracy. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zakazuje się zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich parametrów, jakie spełnia stosunek pracy. Jeśli rodzaj i charakter wykonywanej pracy spełnia wymagania dla stosunku pracy, pracownik może złożyć pozew o ustalenie stosunku pracy.

Do wzniesienia pozwu są uprawnione następujące podmioty:

  • pracownicy, którzy byli stroną stosunku pracy w ramach umowy cywilnoprawnej,
  • inspektorzy pracy,
  • osoby spokrewnione ze zmarłym pracownikiem i inne osoby wykazujące swój interes prawny.

Sprawy są rozpatrywane przez sądy pracy, czyli odrębne jednostki organizacyjne sądów rejonowych lub sądów okręgowych. Pozew musi być kierowany do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania powodu albo miejsce położenia zakładu pracy.

 

Porady prawne

Dowiedz się więcej

 

Reprezentacja klienta

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień

ul. Opawska 30/10
47-400 Racibórz

 skupien.adwokat@gmail.com
 694 61 00 91

Numer rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3202 7771 7490
mBank Biznes

Logo

 

 Jako adwokat podejmuję się reprezentacji w sądach w szczególności na obszarze miast: Racibórz, Rybnik, Gliwice, Wodzisław Śląski, Katowice, Jastrzębie - Zdrój, Kędzierzyn-Koźle Głubczyce, Opole, jak i wielu innych miast na terenie całego kraju.

Zachęcam do kontaktowania się z Kancelarią w celu umówienia indywidualnego spotkania