Logo - Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień


Umowy o roboty budowlane

Moja kancelaria specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym, dlatego nie są mi obce problemy dotyczące prac budowlanych. Oferuję pomoc prawną zarówno deweloperom czy wykonawcom, jak i Klientom oraz wspólnotom mieszkaniowym.

Moim Klientom doradzam w następujących sprawach:

  • przygotowanie umowy o roboty budowlane,
  • egzekwowanie obowiązków wynikających z umowy,
  • reprezentowanie w sporach dotyczących nieterminowej realizacji robót,
  • reprezentowanie w sporach dotyczących wadliwego wykonania pracy.

Umowa o roboty budowlane musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Jej stronami są inwestor i wykonawca. Mogą być nimi osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne. W umowie zostaje określony przedmiot, który ma zostać wykonany przez wykonawcę. Dokumentacja obejmuje również projekty, specyfikacje techniczne i plany. W treści należy również określić wymagania inwestycyjne, sposób realizacji zadania inwestycyjnego, kosztorys oraz pozwolenie na budowę.

Kiedy można rozwiązać umowę o roboty budowlane?

W umowie o roboty budowlane można przewidzieć prawo do wypowiedzenia umowy z zachowaniem określonych terminów. Inwestor może odstąpić od umowy, jeśli wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót, przez co pojawia się ryzyko, że inwestycja nie zostanie ukończona w przewidzianym terminie. Można odstąpić od umowy również w sytuacji, jeśli wykonawca po wezwaniu wciąż przeprowadza prace w sposób całkowicie sprzeczny z wcześniejszymi ustaleniami. Dopóki roboty budowlane nie zostały ukończone, dopóty inwestor może w każdej chwili odstąpić od umowy, jednocześnie płacąc wykonawcy ustalone wynagrodzenie.

 

Porady prawne

Dowiedz się więcej

 

Reprezentacja klienta

Dowiedz się więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka - Robert Skupień

ul. Opawska 30/10
47-400 Racibórz

 skupien.adwokat@gmail.com
 694 61 00 91

Numer rachunku bankowego:
26 1140 2004 0000 3202 7771 7490
mBank Biznes

Logo

 

 Jako adwokat podejmuję się reprezentacji w sądach w szczególności na obszarze miast: Racibórz, Rybnik, Gliwice, Wodzisław Śląski, Katowice, Jastrzębie - Zdrój, Kędzierzyn-Koźle Głubczyce, Opole, jak i wielu innych miast na terenie całego kraju.

Zachęcam do kontaktowania się z Kancelarią w celu umówienia indywidualnego spotkania